Wiele osób pod koniec studiów zastanawia się jak zabrać się do napisania wartościowej pracy dyplomowej, która w przyszłości będzie powodem do dumy. Istotne jest zgromadzenie dużej ilości materiałów oraz posegregowanie ich według pewnego klucza, najlepiej informacji, w jakich rozdziałach dane literaturowe będą cytowane. Ważne jest, aby bibliografia była obszerna, co świadczy o biegłości autora w danym temacie, a komisję przekonuje o dużej wartości pracy i sumienności autora. Należy pamiętać, że przygotowanie pracy dyplomowej, kończącej pewien etap edukacji, jest procesem długotrwałym i pracochłonnym, dlatego należy przystąpić do niego stosunkowo wcześnie.